روشهاي بچه گيري مصنوعي

روشهاي بچه گيري مصنوعي

1- بچه گيري از يك كندوي مادر

اين روش ساده ترين روش بچه گيري است كه طي ان با اماده كردن يك كندوي جديد و استقرار ان در مجاورت كندوي قوي ديگر به عنوان كندوي مادر تمام محتويات ان را دو قسمت كرده و جاي خالي ان را با شان خالي پر ميكنند.سپس ابتدا ملكه را پيدا كرده و به بچه كندو منتقل مي كنند و براي كندوي مادر سلول ملكه و يا تخم روز براي ساختن ملكه زنبورعسل مي گذارند.اگر ملكه بارور باشد بهتر است.انگام بچه كندو را به جاي ديگري منتقا مي كنند تا زنبورهاي ان فعاليت جديد خود را اغاز كند.اين روش را روش دوقلو هم ميگويند.

2- بچه گيري از دو كندوي مادر

ممكن است يك كلني به اندازه كافي قوي نباشد.ويا اينكه زنبوردار بخواهد بچه قويتري داشته باشد.در اين صورت از دو كندوي قوي استفاده مي شود.از يك كندو فقط چند قاب پر از تخم و لارو وشفيره بر ميدارند و از كندوي ديگر زنبورهاي بالغ به مقدار لازم و كافي انتخاب كرده در داخل بچه كندو قرار مي دهند و از مجموع انها يك بچه زنبور گرفته مي شود.بايد توجه داشت كه نمي توان زنبوربالغ را از دو كندو به بچه كندو منتقل كرد زيرا اين زنبورها غريبه هستند وهمديگر را ميكشند.روش صحيح اين است كه قابهاي پر از شفيره و لارو ابتدا در همان كندويي كه از ان برداشته اند تكان داده شود و زنبورهاي سطح ان را پاك كرده و سپس در داخل بچه كندو مستقر نمايند.

3- بچه گيري از تقسيم كندوي قوي

گاهي زنبوردار با يك تير دونشان ميزند و زماني كه مي خواهد ملكه را تعويض نمايد كندو را دو قسمت نموده و نصف محتويات ان را به طور كامل در كندوي جديد ميگذارد و به هر كدام يك ملكه اماده تخمريزي معرفي ميكند.اين كار را در كندوهايي كه ميخواهند به طور طبيعي ملكه انها را تعويض كنند نيز اجرا كرد.در اين حالت سلولهاي ملكه اماده شده براي تعويض ملكه را بين مادر و بچه كندو تقسيم ميكنند.بايد توجه داشت كه كندوي مادر قوي و پر جمعيت باشد تا بتوان ان را به دو كندوي متوسط تقسيم نمود.

4- بچه كارتني يا زنبور پاكتي

در زنبورستانهاي پيشرفته دنيا گرفتن بچه به صورت زنبوربالغ و بسته بندي ان در محفظه هاي ارزان قيمت و يكبار مصرف كه بدون كندو و كادر هستند انجام ميگيرد.يعني فقط مقداري از كارگران را برداشته و به همراه ملكه يا بدون ملكه بسته بندي ميكنند و همراه غذا براي فروش و عرضه به بازار اماده مينمايند.مقدار اين نوع بچه كندو را بر حسب وزن مثلا زنبورپاكتي نيم كيلويي و يا يك كيلويي مشخص ميكنند.

5- بچه گيري به روش ايجاد كندوي دو ملكه اي

اين روش يكي از راههاي تكثير ميباشد كه در ان يك روش مديريتي بسيار خوب براي تقويت كلني نيز به كار گرفته ميشود و ان ايجاد كندوي دو ملكه اي براي توليد عسل است.در اين روش معمولا در كندوهاي بسيار قوي همراه با طبقه عملي است،ابتدا ملكه را پيدا كرده و در بدنه و همراه با نصف شانهاي حاوي نوزادان و زنبورهاي بالغ محبوس ميسازند و مابين بدنه و طبقه را به وسيله يك درپوش بدون سوراخ كاملا ميبندند.در طبقه بالا نيز نيم ديگر جمعيت با نوزادان و زنبوران بالغ وجود خواهند داشت.اكنون فقط يك ملكه بارور و اماده تخمريزي لازم است كه به طبقه بالا معرفي شود.پس از ازاد شدن ملكه جديد و شروع تخمگذاري ان ميتوان انها را به يك بدنه كندوي جديد منتقل نمود و در جاي اصلي قرار داد.لازم به ياد اوري است كه از ابتداي كار،طبقه بالايي كندو نيز بايد داراي سوراخ پروازمستقل باشد.در صورتي كه زنبوردار بخواهد كندوي دو ملكه اي داشته باسد به وسيله يك شبكه مانع ملكه و با احتياط طبقه و بدنه را به هم مربوط ميسازد و سوراخ پرواز طبقه بالايي را مسدود ميسازد.در نتيجه كارگران در بدنه و طبقه از لابهلاي شبكه مانع ملكه عبور و مرور ميكنند.اما هر ملكه قلمرو خاصي داشته و به طور جداگانه تخمريزي ميكنند.با توجه به اينكه هر دو ملكه تخمريزي مي كنند جكعيت كارگران ان بسيار زياد شده و به طبقات چهارم و پنجم هم خواهد رسيد.چنين كلني قدرتمندي توليد بسيار خوبي خواهد داشت.

تذكر مهم:

در كليه روشهاي بچه گيري،تقويت بچه كندو ها به وسيله كادر پر از شفيره الزامي است.

درگاه بانک ملت

نماد اعتماد

آماربازدید

4794069
امروز
دیروز
ایت هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه کذشته
کل بازدید
1337
2568
8940
4774034
27838
56304
4794069
Your IP: 3.235.236.89
2021-09-16 19:36

پرداخت

شرح:
مبلغ:

محصولات

لطفا محصول مورد نظر خود را از ليست انتخاب نماييد

مبلغ: (ريال)

Responsive Free Joomla template by L.THEME
جوملا فارسی